O mercado, Novembro 2011

Adxuntamos a evolución dos precios da pasta en Euros  dende comenzos de  ano:

O seguinte gráfico que amosa para Galicia a evolución dos últimos 20 anos (sobre la base relativa 1990=100)  do precio medio da madeira de eucalipto (globulus) en euros constantes por tonelada con corteza en cargadeiro de camión.  O  gráfico foi elaborado a partir da información recopilada semestralmente entre propietarios, industrias e rematantes de maderia de Galicia.