O Mercado. Evolución ano 2012

Adxuntamos cadro resume da evolución do precio da pasta de papel según o índice www.foex.fi  . Resulta un referente     interesante para poder estimar e negociar precios de venta de  madeira, xa que é a materia prima da que se vai obter o producto.