Chamamento aos propietarios/as de montes

AOS PROPIETARIOS/AS DE MONTES

 

Abril de 2012

 

PROMAGAL vendeu no 2011 a madeira dos seus socios a 32 €/tonelada máis IVE o eucalipto sen pelar en pé no monte, e a 38 €/ton. máis IVE o pelado.

 

Neste ano a pasta de papel subiu e segue subindo. Sen razón que o xustifique, a industria quere baixar os prezos da nosa madeira. Se o prezo da pasta sobe, a madeira debe subir tamén.

 

Defende os teus intereses:

 

·Non vendas madeira a vulto (sae moito peor pagada!).

·Non vendas por menos deses prezos, fomentando que estes baixen.

 

    Só seguindo esas recomendacións  conseguiremos un prezo xusto!

 

 

A nosa unión é a nosa forza!

 

Asóciate.    

Información:  606 330 500/616 357 745           www.promagal.es

Asociación de Produtores de Madeira de Galiza (PROMAGAL)