Subvencións rehabilitación vivendas no ámbito rural

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago.

 

 

D.O.G. número 104 de Luns 3 de Xuño de 2013