Primas 2012 forestación de terras non agrícolas e fomento de frondosas caducifolias

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2012, da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade ao prazo de presentación de solicitudes de pagamento da prima de mantemento, para o ano 2012, dos expedientes de axudas concedidas ao abeiro de distintas ordes relativas á forestación de terras non agrícolas e fomento de frondosas caducifolias

DOG 16/5/2012

 

Plantilla