Como facerse socio

PROMAGAL é unha Federación de asociacións que engloba a meirande parte das asociacións de productores de madeira da zona norte de Galicia. Como tal Federación os socios directos son as propias asociacións formadas por propietarios de montes. Todas aquelas persoas interesadas no mundo forestal non teñen máis que acercase a calquera das oficinas das que dispoñemos e indicaranlle cal é a asociación correspondente a súa zona.

 

 

 

Oficina FerrolTerra - Ortegal

 

 

Oficina Mariña