Normas

Lei de Montes de Galicia. Lei 7/2012 de 28 de Xuño. DOG 23-07-2012

------

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.

DOG: 92 de 15/5/2014 páx. 21906
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140515/AnuncioO90-080514-0001_gl.html

------

 DECRETO 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia.

DOG: 87 de 8/5/2014 páx. 20877

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140508/AnuncioG0165-250414-0003_gl.html

----

DECRETO 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

DOG: 86 de 7/5/2014 páx. 20564

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140507/AnuncioG0165-250414-0004_gl.html

 Corrección de Erros:

 DOG: 87 de 8/5/2014 páx. 20875

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140508/AnuncioG0165-070514-1_gl.html

----