Subvencións / Axudas

Axudas fomento plantación castiñeiros para froito

ORDE do 18 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases  reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2013.

Leer Máis....

Correccion erros axudas forestación 2013

CORRECCIÓN de erros. Orde do 10 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia  competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras  non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013.    

Leer Máis....

Nova Correccion axudas primeira forestación 2013

CORRECCIÓN de erros. Orde do 10 de setembro de 2013 pola que se  establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia  competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras  non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013.

 

Leer Máis....

Axudas fomento forestación 2013

ORDE do 10 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases  reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o  fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013.
     

     

Leer Máis.....