Axudas constitución e inicio de actividades de SOFOR

ORDE do 2 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) e se convocan para o ano 2013

 

 DOG Nº 133 15/7/2013
    O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de setembro de 2013.
      http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130715/AnuncioG0165-090713-0001_gl.html