Ampliación plazo axudas Sofor

ORDE do 10 de setembro de 2013 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Orde do 2 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para constituír e  iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) e se convocan para o ano 2013.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130916/AnuncioG0165-110913-0005_gl.html