Axudas fomento plantación castiñeiros para froito

ORDE do 18 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases  reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2013.

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131001/AnuncioG0165-230913-0009_gl.html