Correccion erros axudas forestación 2013

CORRECCIÓN de erros. Orde do 10 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia  competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras  non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013.    

   

 

  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130919/AnuncioG0165-170913-0007_gl.html  

Para  descargar documentación:  

http://www.xunta.es/apps/gdp/showFile.do?codCons=MR&codProc=670B