Subvencións / Axudas

Prima de mantemento para o ano 2013 dos expedientes de Axudas

Solicitudes de pagamento da prima de mantemento para o ano 2013 dos expedientes de axudas que foron concedidas ao abeiro de distintas ordes relativas á forestación de terras non agrícolas e fomento de frondosas caducifolias.

Leer máis.....

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 21 de marzo de 2012, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

Consellería do Medio Rural e do Mar

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 21 de marzo de 2012, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade ao prazo de presentación de solicitudes de pagamento da prima de mantemento, para o ano 2012, dos expedientes de axudas concedidas ao abeiro de distintas ordes relativas á forestación de terras non agrícolas e fomento de frondosas caducifolias.

Advertido un erro na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 93, do 16 de maio de 2012, cómpre efectuar a seguinte corrección:

Substituír os anexos I e II do procedemento MR672A polos que se insiren a seguir

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120611/AnuncioG0165-050612-0001_gl.html