Axudas fomento forestación 2013

ORDE do 10 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases  reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o  fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013.
     

     


      http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130917/AnuncioG0165-110913-0004_gl.html