Resumen dos plans conxuntos de xestión forestal sostible

Os montes de menos de 25 ha que se encontren no ámbito territorial dalgún dos plans conxuntos desenrolados deberán rexer a xestión cumprindo o manual de boas prácticas e seguindo algún dos modelos selvícolas establecidos. Actualmente hai redactados dous plans conxuntos que abarcan o distrito I e o distrito VI.