Introducción

PROMAGAL ten implantado un sistema de xestión forestal sostible que garante que a xestión que se realiza nos montes adscritos realízase dunha forma e cunha intensidade que garante a conservación da biodiversidade, a produtividade, a capacidade de rexeneración, a vitalidade e a capacidade para satisfacer na actualidade e no futuro as función ecolóxicas e sociais importantes a escala local, nacional e mundial, sen ocasionar perxuizos a outros ecosistemas.

O sistema de xestión forestal sostible de PROMAGAL busca ser a maneira de que adscritos acaden a certificación forestal dos seus montes, tanto a través do sistema PEFC como co sistema FSC.