O Mercado da Pasta: Evolución 2010-2014

Pode verse a evolución do prezo da pasta no intervalo 2010-2014:

 2010-2014